Mimoriadne splátky hypotéky už raz mesačne

Mimoriadne splátky hypotéky už raz mesačne

Hľadáte spôsob, ako urýchliť splácanie hypotéky a ušetriť na úrokoch? Mimoriadne splátky už raz mesačne sú jedným zo spôsobov, ako sa zbaviť dlhu rýchlejšie a ušetriť prostriedky. Informácie k legislatívnej úprave, platnej od 1. septembra 2023.

Čo sú mimoriadne splátky hypotéky? Mimoriadne splátky hypotéky sú dodatočné platby, ktoré môžete urobiť nad rámec pravidelných mesačných splátok. Tieto splátky majú za cieľ znížiť celkový dlh a skrátiť dobu splácania hypotéky. Výhodou je, že tieto platby sa priamo odrážajú na zostatku dlhu a tým pádom aj na úrokoch, ktoré musíte zaplatiť. Čím viac mimoriadnych splátok urobíte, tým rýchlejšie sa zbavíte hypotéky a ušetríte na úrokoch.

Mimoriadne splátky hypotéky už raz mesačne. Počnúc 1. septembrom 2023, začala platiť nová legislatívna úprava, v zmysle ktorej budú mať klienti možnosť raz za mesiac uskutočniť mimoriadnu splátku hypotéky bez akéhokoľvek poplatku. Kumulatívna výška takýchto mimoriadnych splátok v jednom kalendárnom roku však nesmie presiahnuť 30 % istiny hypotéky.

Mimoriadnu splátku hypotéky bez poplatku bolo možné v zmysle Zákona o úveroch na bývanie zrealizovať aj predtým, avšak len k výročiu fixácie úrokovej sadzby alebo raz ročne do výšky 20 % istiny úveru k výročiu podpisu úverovej zmluvy. Zavedenie novej „zákonnej“ mimoriadnej mesačnej splátky hypotéky bez poplatku, je odôvodnené potrebou vyššej miery flexibility pri splácaní úverov na bývanie v čase zvyšovania úrokových sadzieb.

Nie je istina ako istina. Ak patríte medzi tých, ktorých táto možnosť zaujala a plánujete benefit nových mimoriadnych mesačných splátok využívať, je potrebné pri výpočte ich maximálnej výšky počítať s tým, že každá banka pristupuje k istine úveru podľa vlastných pravidiel. Je totiž rozdiel, či sa výška mimoriadnej splátky odvíja od pôvodnej istiny úveru, alebo od jej aktuálneho zostatku. Vo všeobecnosti je pritom výhodnejšie, ak banka počíta maximálnu výšku mimoriadnej splátky z pôvodnej istiny úveru, keďže v takomto prípade je možné zaplatiť viac.

Zároveň zvážte. Odporúčam zvážiť si aj to, či svoje úspory nebudete v budúcnosti potrebovať. Respektíve, či pre vás ich opätovné vytvorenie nebude problém. Rovnako je dôležité zamyslieť sa nad tým, či budete mať dostatočný príjem v prípade, ak budete potrebovať vykryť použité úspory novým úverom, budete mať na jeho získanie, vzhľadom na aktuálnu výšku úrokových sadzieb, pravidelne sa zvyšujúce životné minimum a existujúce legislatívne obmedzenia.

Ak sa rozhodnete využiť mimoriadne splátky hypotéky, kontaktujte svoju banku a dohodnite sa na podmienkach a možnostiach mimoriadnych splátok.

Ak sa chcete o niečom poradiť so mnou. Volajte, píšte.

Štefan Fujasz
Autor: Štefan Fujasz

Pomáham dosahovať úspech a prosperitu.

Ukazujem ľuďom ich možnosti.

Pomáham im zvládať ich finančné rozhodnutia.

Inšpirujem ich k rastu a finančnej nezávislosti.

Spoločne tak vytvárame a chránime hodnoty.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A TIPY PRE VAŠE PENIAZE

spracovaním osobných údajov