Máte nárok na daňový bonus z úveru na bývanie?

Máte nárok na daňový bonus z úveru na bývanie?

Štátny príspevok, ktorý bolo možné získať do 31.12.2017, sa zmenil od 01.01.2018 na daňový bonus. Administratíva bola presunutá na klientov. Aby ho získali, je treba aby sa sami o jeho uplatnenie aktívne zaujímali. 

Aké sú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu za rok 2020? 

Pre získanie daňového bonusu (o ktorú sa následne zníži daň) musia byť splnené určité podmienky na základe len jednej zmluvy o úvere na bývanie (nie refinančné a bezúčelové úvery). Podmienky sú nasledovné

  • Do výšky 50% zo zaplatených úrokov za rok 2020 (nie splátok)
  • Najviac zo sumy 50.000 eur (a to aj v prípade ak je objem úveru vyšší)
  • Do výšky 400 eur za rok 2020
  • Bonus sa môže uplatniť 5 po sebe idúcich rokov od doby, kedy sa daný úver začal úročiť
  • V prípade viacerých dlžníkov na úvere si daňový bonus môže uplatniť iba hlavný dlžník. Nie spoludlžník.

Pamätajte na termíny

Pokiaľ si chcete uplatniť daňový bonus, potrebujete od banky potvrdenie o zaplatení úrokov. Zamestnanci majú následne možnosť požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a toto potvrdenie k nemu priložiť. Žiadosti o ročné zúčtovanie dane môžu zamestnanci podať do 15. februára 2021. Podnikatelia si uplatnia daňový bonus v daňovom priznaní. V celom procese úverového vzťahu je potrebné mať na pamäti termíny ako

  • Dátum podania žiadosti o úver
  • Dátum podpisu úverových zmlúv
  • Dátum začiatku úročenia úveru na bývanie
  • Dátum, do kedy je potrebné požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a doloženie potvrdenia z banky o zaplatených úrokoch

Čo treba splniť pre získanie úveru na bývanie s možnosťou uplatnenia daňového bonusu? 

Ak žiadate o úver na bývanie, pri ktorom si môžete uplatniť daňový bonus, musíte mať najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov. Pre získanie takéhoto úveru je potrebné preukázať, že váš priemerný hrubý mesačný príjem za predošlý kalendárny rok nebol vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy hospodárstva Slovenskej republiky.

Napríklad ak ste podpisovali úverovú zmluvu s možnosťou uplatnenia daňového bonusu v roku 2020, bolo potrebné preukázať priemerný hrubý príjem za rok 2019. Ten nesmel presiahnuť sumu 1.419,60 eur. Ak ste žiadali o úver na bývanie so spoludlžníkom, váš spoločný príjem v danom roku nesmel presiahnuť sumu 2.839,20 eur. Rok 2021 je teda prvým rokom, kedy si môžete uplatniť daňový bonus na úroky zaplatené v roku 2020.

 

Štefan Fujasz
Autor: Štefan Fujasz

Pomáham dosahovať úspech a prosperitu.

Ukazujem ľuďom ich možnosti.

Pomáham im zvládať ich finančné rozhodnutia.

Inšpirujem ich k rastu a finančnej nezávislosti.

Spoločne tak vytvárame a chránime hodnoty.

Prihláste sa k odberu článkov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A TIPY PRE VAŠE PENIAZE

spracovaním osobných údajov